โคกหนองนา

รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด

ปลูกป่าชุมชน

สร้างป่าสร้างธรรม

ศึกษาข้อมูล

แนวทางการปลูกป่า

ร่วมทำบุญ

ศรัทธามอบให้คุณค่าแด่ป่าให้ยืนยาว

พระผู้สร้างป่า สร้างธรรม

หลวงพ่อตุ๊ แห่งวัดดงพระ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เหล่าเจ้าภาพร่วมทำบุญ

โครงการสร้างป่าสร้างธรรม 
สร้างธรรมโดยหลวงปู่เจัาคุณเหลี่ยม สุจิณโณ
มอบต้นยางนา 10 ต้นเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดให้กับหลวงปู่ดำพระอาจารย์ของเจ้าคุณพระที่พระธาตุทองหยิบโครงการสร้างป่าสร้างธรรมและร่วมวางแผนบูรณและสร้างพระพุทธรูปประทานพรสูง 16 เมตร

ความสุขของการสร้างธรรม
คือการสร้างป่า

โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ให้มีความพร้อมรับรองรับธุรกิจชุมชนสร้างใหม่

หนึ่งในโครงการ ของ ธนาคาร ธกส เพื่อชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ในชุมชน

แหล่งความรู้

พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดและอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก แต่ทรัพยากรเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างขาดสมดุล ใช้ไปมากเกินกว่าที่จะธรรมชาติจะสามารถสร้างฟื้นตัวกลับมาได้เอง จากการตัดไม้ทำลายป่า การเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย การเผาและน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
วนเกษตรทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ปลูกต้นไม้มีมูลค่า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวนเกษตรอำเภอทุ่งฝน เป็นแหล่งเพราะกล้าไม้ป่าที่ใหญ่ที่สุดในอุดรธานี มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในภาคอีสาน "เราจะเป็นผู้นำการเพาะกล้าไม้และสร้างป่าระดับประเทศ ที่ตั้ง 245ม.8 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ถ.หนองเม็ก-บ้านดุง กม.ที่7

#โครงการ"ปลูกเรือนหอ" 

ในโครงการสร้างป่า สร้างธรรม(พระราชสุเมธีหรือหลวงปู่เหลี่ยม สุจิณโณ)
 100โรงเรียนๆ 3 ทุน
จำนวน 3 ทุน ชั้นละ 1 ทุน ป. 4 ถึงป 6
ประกอบไปด้วย
ไม้แดงเป็นเสาเรือน 20ต้นไม้ ,ยางนา10ไม้ ,มะฮอกกานี 10 ต้น ,ไม้สัก 10 ต้น ,ไม้ผลอีก 10 ต้น
รวม 60 ต้น
 ผู้สนใจให้เขียนเรียงความเรื่องสร้างป่า สร้างธรรมให้ครูประจำชั้นหรือผอ.
โรงเรียนหาผู้ชนะเรียงความ
ส่งเรียงความเข้า
 e:mail.audesh2558@gmail.com
 www สร้างป่าสร้างธรรม.com

1.คุณสมบัติเป็นนักเรียนตั้งแต่ ป. 4 ถึงป. 6
2.สมัครใจมีที่ดินเป็นของตัวเองนำไปปลูกในสถานที่ของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รับต้นไม้
รับต้นกล้าวันอาทิตย์ที่25 กรกฎาคม(วันเข้าพรรษา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0811171570

ส่งเรียงความ

โคกหนองนา แหล่งความพอเพียง

การสร้างโคกหนองนา ก็เปรียบเสมือนการสร้างความพอเพียงให้แด่ตนเอง

 Call now FACEBOOK